КМЕТЪТ ВАСИЛ ЕДРЕВ БЕШЕ ИЗБРАН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС В РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Кметът на Община Айтос Васил Едрев беше избран за представител на област Бургас в Регионалния съвет за развитие. Това стана на заседание на общините от Югоизточния район в Бургас, на което се проведе избор на представители на местната власт в състава на Регионалния съвет за развитие /РСР/

Издигането и гласуването на кандидатите се извърши по правила, разработени в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), одобрени от УС на НСОРБ и съгласувани от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. В работата на заседанието по закон взе участие и представител на МРРБ – Владимир Дуков.

Квотата на всяка област се определя според броя на населението. Петима представители и петима заместник-представители определиха общините от област Бургас. По двама представители и заместници избираха общините от областите Сливен и Ямбол. Право на трима представители и респективно – трима заместници, имат общините от област Стара Загора.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева припомни структурата и функциите на Регионалния съвет за развитие. Общините са част на основния състав на Съвета и формират ядрото му с пълни правомощия при вземането на решения по всички функции, възложени на РСР по закон. Експертният състав и секретариатът на РСР за Югоизточния район  са базирани в Бургас. Георгиева подчерта важната роля на Областните информационни центрове в процеса по подготовката и реализирането на концепциите за Интегрирани териториални инвестиции и решаващата роля на РСР в избора на проекти.

Избраните представители за Област Бургас са Димитър Николов – кмет на община Бургас, Марин Киров – кмет на община Царево, Исмаил Осман – председател на Общински съвет-Руен, Васил Едрев – кмет на община Айтос и Иван Гайков – кмет на община Приморско.

За заместници бяха избрани Илиян Янчев – кмет на община Малко Търново, Иван Алексиев – кмет на община Поморие, Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, Димитър Гавазов – кмет на община Сунгурларе и Иван Кичев – кмет на община Средец.

Снимки