Кметът Васил Едрев подписа с МРРБ договори изпълнение на четири общински инфраструктурни проекта
Финансирането е от държавния бюджет. Срокът за изпълнение и въвеждане в експлоатация на обектите е до 31 декември 2026 г., средствата ще се разплащат на траншове
Жителите на с. Малка поляна и на с. Пещерско ще пътуват по нов път до града, а два големи квартала на Айтос ще бъдат преобразени, както се случи с Емировския квартал. Това е крайната цел на четирите общински инфраструктурни проекта, за които, на 27 март т.г., кметът Васил Едрев подписа договори за финансиране с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Това са четири от общо шестте проекта на Община Айтос, одобрени и разписани в Инвестиционната програма на държавен бюджет - 2024. Срокът за изпълнение и въвеждане в експлоатация на обектите е до 31 декември 2026 г., средствата от държавния бюджет ще се разплащат на траншове.
На 27 март Община Айтос получи картбланш за изпълнението на проектите 1."Благоустрояване на кв. 154 по плана на гр. Айтос, на обща стойност 2 062 000,00 лв. 2. "Благоустрояване на УПИ II и III с прилежащите улици в кв. 49 по плана на гр. Айтос", на обща стойност 1 597 000,00 лв. 3. „Основен ремонт на общински път BGS 2007 / I - 6 / Айтос - Малка поляна“ ., на обща стойност 6 620 000,00 лв. 4.„Основен ремонт на общински път BGS 2013BGS 2011, гр.Айтос-с.Мъглен- с.Пещерско“, на обща стойност 4 966 485,00 лв.
В Инвестиционна програма – 2024 са одобрени и разписани още два проекта, за които предстои да бъдат подписани споразумения за финансиране между Община Айтос и МРРБ, каза кметът пред медиите. Това са проектът за Реконструкция на общински път BGS1004-/I-6/-Айтос-Карагеоргиево-Тополица-граница община /Айтос-Карнобат/-Кликач-/I-6/, на обща стойност 6 490 841,00 лв, и проектът за Реконструкция и рехабилитация на общински път BGS 1002 /I-6, Карнобат – Айтос/ - Черноград – Граница общ. (Айтос – Карнобат – Айтос) – Раклиново на територията на община Айтос, на обща стойност 6 119 300,00 лв.
Таванът на разходите по сключените с МРРБ споразумения се определя в зависимост от категорията на общината. За Айтос допустимото финансиране по проектите е до 15 млн. лв.
Снимки