Кметът Васил Едрев за последните проекти и за перспективите пред Община Айтос

- Г-н Едрев, кои са последните проекти на територията на Общинаа Айтос?

   - През тази година изпълняваме проекти по европейски и национални програми и обекти, планирани в капиталова програма - 2023.

Един от последните проекти, които приключихме е за благоустрояване и реновация на Спортната зала към стадиона в Айтос” , на стойност 468 621 лв . Айтос има две спортни зали, и двете вече са реновирани и предлагат отлични условия за спорт. Тази година успешно приключи и изпълнението на проект „Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в  Общинския комплекс „Алея на занаятите”, в Посетителски център. Проектът е във връзка с развитието на туризма на територията на общината и е на стойност  233 507 лева.

Започнахме реконструкцията на уличното осветление в града, с проект за ул. „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” гр. Айтос. Продължаваме с ремонтите на уличните и тротоарните настилки на тези и други градски улици.

Айтос е една от осемте общини в област Бургас, които изпълняват проект за реконструкция и рехабилитация на подземна инфраструктура и водопроводни съоръжения. Проектът е сред най-мащабните в България с финансиране по ОП „Околна среда“. Общият размер на инвестицията е 459 000 000 лева. Част от него е Проект "Реконструкция на ВиК мрежата на град Айтос", който се изпълнява през това лято, и е на стойност 9 633 845 лв. Продължаваме и дейностите по проект "Закриване и рекултивация на общинско депо" Инвестицията е за 3 200 000 лв.

Изпълнява се проект за реконструкция на улиците „Арда“ и „Христо Кърджилов“ в Айтос“, финансиран по ПРСР, на стойност 408 882.84 лв. Тази година се радваме и на чисто ново Инфекциозно отделение в МБАЛ - Айтос ЕООД, с финансиране по проект „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ на Министерство на здравеопазването, инвестицията е за 308 138 лв. Отделението обслужва пациенти от четири общини.

Реализирахме втори проект по Програмата за Трансгранично сътрудничество,

за опазване на околната среда, съвместно с администрацията на Одрин. Тече процедура по проект „Обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос“, и по проект за укрупване на капацитета на социалните услуги.

В момента изпълняваме проект „Изграждане и реконструкция на улици с прилежащи паркоместа в един от кварталите на град Айтос, по сключено споразумение за финансиране с МРРБ, на стойност 3 166 000 лв.  Изпълняваме голям социален проект - "Грижа в дома", на стойност  636 476 лв. Извършваме улични ремонти в населените места и в града, осигурено е финансиране за ремонти и изграждане на паркинги, благоустрояване на още квартали, детски площадки и зони за отдих. Много са и обектите, заложени в капиталовата програма. Ще е трудно да изброя всички проекти, които са приключени през тази година и по които продължаваме да работим. Имаме добра проектна готовност, подали сме за одобрение и финансиране десетки проектни предложения. Последното подадено проектно предложение на стойност 1 799 994,62 лева е за „Изграждане и осигуряване на ефективно функциониране на Младежки център в Община Айтос“.

- Каква е перспективата пред средните по големина общини като вашата, за да станат те по-атрактивни за гражданите?

- Перспективата са повече одобрени общински проекти по оперативните програми през новия програмен период. Повече допълнителни средства за инфраструктурни проекти. Защото, вижда се, че в година като тази, на бюджета не може да се разчита. Градът и населените места в общината могат да станат "по-атрактивни" за гражданите, ако следваме исканията на самите граждани. А те са за асфарлтирани улици и нови тротоари, за добра зелена инфраструктура, за реновиране на старите сгради, обекти и съоръжения и изграждане на нови, за обновването на паркове и градини. Което означава по-добра среда и условия на живот за хората. И ние го правим, но истината е, че все още много работа ни предстои. Санирани са всички училища и детски градини, реновирана е старата спортна база и се изграждат нови спортни съоръжения, напълно обновени са сградите на Автогарата и ж.п. гарата, изцяло реновирани и обзаведени са две болнични отделения, сградата и кабинетите на Медицинския център в Айтос, напълно обновени са три читалищни сгради, разширяваме мрежата от предлаганите социални услуги. Важен акцент са ремонтите на уличните, тротоарните настилки, на уличонто осветление, доброто сметосъбиране и сметоизвозване. Така че, лично за мен, перспективата е - постигнатото да се надгражда нонстоп, и то във всяка общинска сфера.

- Ще се кандидатирате ли за нов мандат? Кое от направеното от Вас и екипа Ви, Ви е особена гордост?

- Мисля, че е рано през м. юли да говорим за избори. В разгара на сезона на строителството сме. Изпълняваме десетки по-малки и по-големи проекти, правят се текущи ремонти. Цялото ми внимание и грижа е за тях. До изборите наесен има достатъчно време, за да взема решение.

А що се отнася до това, с какво се гордеем аз и екипът ми, това е все едно да кажа, с кое от децата си се гордея. Горди сме с всяка улица, с всяко кътче в общината, което сме се опитали да преобразим през последните 12 години. Със стотиците дръвчета, които сме засадили на новите тротоари. Бих Ви казал, че се гордеем с проекта за изграждане и реконструкция на улици с прилежащи паркоместа в един от големите квартали на града - Емировския. Но ако за първи път сте в Айтос, като бивш спортист, първо бих ви завел в реновираната Спортна зала на градския стадион, където тренират децата и младите хора на Айтос. Модерна, красива - такава, каквато я мечтаеха спортистите от моето поколение.

Бих ви завел и в Пречиствателна станция за отпадъчни води на Айтос, която открихме през 2020 г. Най-мащабният проект, който Айтос е реализирал в своята най-нова история. Горди сме с резултата и от най-малките проекти - детските площадки и зоните за отдих в града и населените места. Няма как да не сме горди с всички обновени градски и селски улици, които бяха реновирани през последните години. С обновени читалищни сгради в селата, и с прекрасните айтоски тридневни фолклорни празници "Славееви нощи", които тази година имаха 54-то издание. Горди сме с община Айтос, която има потенциал да се обновява и развива... 

 

Снимки