Кметът Васил Едрев представи проекта за бюджет-2023 за публично обсъждане

Кметът Васил Едрев представи публично проекта за бюджет на Община Айтос за 2023 г. Общо планираните приходи са 42 967 919 лв. За сравнение - през 2022 г. са планирани 34 007 708 лв приходи, отчетът към 31.12 2022 г. сочи приходи в размер на 45 156 808 лв - с 11 149 100 лв над планираните. 6 231 000 лв са планираните данъчните и неданъчни приходи за тази година, стана ясно от презентацията на главния финансист на Община Айтос Станимир Петров.

Разходите по бюджета са в размер на 42 967 919 лв. Най-високи са разходите за функция Образование - 20 473 255 лв. Планираните разходи за строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда са в размер на 8 676 626 лв. За Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело са предвидени 1 360 185 лв., за Икономически дейности и услуги --  1 165 488 лв. Общо разходте за местни дейности в проекто бюджета са в размер на  14 395 647 лв.

Бюджетът ще влезе за обсъждане и гласуване в Общинския съвет в края на м. август. "Уникалното в този бюджет е датата на приемането му и това, че много от обектите, заложени в него вече са изпълнени", заяви след представянето на цифрите от общата финансова рамка Станимир Петров. От местните политици, интерес към проекта проявиха само трима общински съветници от БСП. Милена Куртова Радева поздрави кмета и администрацията за организиране на общественото обсъждане и поиска да знае дали са предвидени 20 хил. лв за семейства с репродуктивни пробеми. Атанас Маринов предложи субсидията за ТД "Чудни скали" да бъде увеличена от 4000 лв, на 6000 лв за закупуване на планнинско оборудване, а Руси Русев постави проблема с паркирането и премахването на старите метални гаражи.

Да, средствата за подкрепа на семействата с репродуктивни проблеми са заложени в проекта за бюджет, а предложението за увеличаване на субсидията на туристите ще бъде предложено в заседателната зала и подложено на глауване, беше отговорът на кмета. Що се отнася до паркирането и металните гаражи, градоначалникът определи проблема като "наболял". В бюджета са заложени 355 000 лв за цялостното благоустрояване на паркинга между ул. Неофит Рилски и ДГ "Слънце" и за нов паркинг между улиците "Арда" и "Хр. Кърджилов, на стойност 498 000 лв. Отново с цел осигуряване на паркоместа и премахване на незаконните гаражи, са планирани 363 000 лв за благоустрояване на междублоковите пространства в кв. 154 в гр. Айтос. "Идеята е с тези средства, кварталът от Пожарната служба до реката да бъде обновен и с нови паркоместа. Не можем просто да премахваме металните гаражи, без да осигурим средства за ремонт след тяхното премахване. Предвидени са средства и за проект за благоустрояване на междублоковото пространство в кв. 4 по плана на град Айтос /между т.н. военни блокове/, каза още кметът.

Размерът на средствата, отделени за автомобил за разнос на храната в детските градини и средстватаа за изграждането на нов паркинг на ул.  Неофит Рилски", коментира Станислав Дарачев. Според него, заложените средства са повече от необходимите.

Общо 6 747 080 лв са планираните капиталови разходи в проекта за бюджет, много от обектите са вече изпълнени. Приключи аварийният ремонт на читалище Кирил и Методий в с.Пещерско и основният ремонт на спортната площадка в СУ "Никола Вапцаров" гр.Айтос. Тече основният ремонт на уличната настилка на ул. Богориди в гр. Айтос на стойност 144 497 лв. Напълно реновирана по проект е Спортната зала към стадиона, в която са инвестирани 399 935 лв.

Изпълняват се и дейностите по проекта за изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари в Емировския квартал. В бюджета за 2023 г..по този проект са заложени 1 583 000 лв., общата му стойност е над 3 000 000 лв. По проект се реконструират ул."Арда" и ул."Христо Кърджилов", проектът е на стойност 413 883 лв. Напълно изградена е автоматизирана напоителна система на стадион Крум Делчев, планрани са изкуствена тревна настилка и закупуване на оборудване за стадиона. Общо планираните разходи за Спортен комплекс "Кррум Делчев" са в размер на 88 951 лв. Изгражда се напоителната система и в парк Славеева река, на стойност 36 000 лв. За рекултивация на депото за отпадъци, тази година са предвиидени 20 000 лв.

Осигурено е финансиране за реконструкция на ул."Димитър Благоев", на ул."Даме Груев" и ул."Зюмбюл" в гр. Айтос за общо 642 566 лв. Предвидени са средства за изготвяне на проекти за основен ремонт на читалище „Васил Левски-1869“, гр. Айтос - етапно строителство и внедряване на енергийно ефективни мерки.

79 182 лв по проект са средствата за обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос. 30 000 лв са осигурени за проект за основен ремонт на къща-музей Петър Станев в гр. Айтос. За изготвяне на технически проект за реконструкция, обновяване и разширяване на Зоопарк Айтос, гр.Айтос, капиталовата програма планира 24 000 лв.

Заложен е основен ремонт на уличните и тротоарните настилки на ул. Вардар, ул. Щерю Русев на ул. Дядо Стойно /от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/ в гр. Айтос. Средства за основни ремонти на улични и тротоарни настилка има за ул. Неофит Рилски /от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/, на ул. Ченгелиеви/от кръстовище с ул. Бр. Миладинови до кръстовище с ул. Софроний/.

Предвидени са 64 000 лв за изготвяне на технически проекти за основен ремонт на още улици в гр.Айтос: ул. Отец Паисий /от кръстовище с ул. Паскал Янакиев до кръстовище с ул. Христо Ботев/, ул. Неофит Рилски /от о.т. 436 до о.т. 565/, ул. Неофит Рилски /от о.т. 444 до о.т. 461/, ул. Митко Палаузов, ул. Д-р Павлов /от о.т. 562 до о.т. 438/, ул. Дядо Стойно /от о.т. 437 до о.т. 564/, ул. Ченгелиеви /от о.т. 432 до о.т. 541/, ул. Васил Априлов, ул. Христо Ботев /от кръстовище с ул. Паскал Янакиев до кръстовище с ул. Бр. Миладинови/, улица /от ул. Ради Боруков до ул. Чудните скали от о.т.52 до о.т.2053/, ул.Чудни скали /от о.т. 39 до о.т. 38/.

Средства за основни улични ремонти са планирани и за населените места - в с. Карагеоргиево, и в с. Мъглен - на обща стойност 523 670 лв. Общо 246 000 лв са предвидени за основен ремонт на улични настилки в с. Пещерско, в с. Малка поляна и в с. Поляново.

За изготвяне на проекти за общински пътища Айтос-Мъглен/ - Пещерско, и Айтос - Малка поляна, община Айтос са заложени общо 101 640 лв., а за предпроектни проучвания четирилентов път Айтос - Бургас - 20 000 лв.

За израждане на нов Дом за стари хора в близост до Медицинския център, поректо-бъджетът отделя 45 000 лв собствени средства. Планирани са средства за проекти за две нови детски площадки  - 16 000 лв, и изграждане на други две нови детски пощадки в град Айтос по проект, на обща стойност 116 881 лв.

В проекта има средства за закупуването на специализиран траурен автомобил и автомобил за разнос на храна, както и изграждането на пристройка в която е монтиран болничен асансьор за нуждите на МБАЛ Айтос ЕООД. Отделени са средства за закупуване и доставка на компютри (хардуер и софтуер), на ИТ оборудване, компютърни конфигурации и др.

Снимки