Конкурс за избор на управител на Генгер ЕООД - 27.02.2017 г.