Конкурс за избор на управител на общинско търговско дружество „Айтос Автотранспорт” ЕООД – гр.Айтос