Конкурс за избор на управител на общинско търговско дружество „Айтос Автотранспорт” ЕООД – гр.Айтос - 25.01.2022 г.