Конкурс за избор на управител на общинското търговско дружество „Генгер” ЕООД – гр.Айтос