КОНКУРС "МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2023"

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЯВЯВА КОНКУРС  "МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2023"

"ЗА БЪЛГАРИЯ – СЪКРОВЕНО"  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕЗИЯ

 

Конкурсът се провеждат под патронажа на кмета на Община Айтос Васил Едрев

 

Конкурсът се организира по повод Националния празник 3ти март,

от Община Айтос, и ще се проведе в навечерието на празника - на 23 февруари 2023 г.,

в Актовата зала на СУ „Никола Йонков Вапцаров”- град Айтос.

Целта на конкурса е да възпитава у подрастващите патриотични чувства, любов към литературата и българската поезия.

 

РЕГЛАМЕНТ:

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕЗИЯ

"ЗА БЪЛГАРИЯ – СЪКРОВЕНО"

            1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

Ученици от следните възрастови групи:

                        Индивидуални изпълнени:

  • I – ІІ  клас - по двама ученика от училище
  • ІІІ – ІV клас - по двама ученика от училище
  • V – VІІ клас - по двама ученика от училище
  • VІІІ – ХІІ клас - по четирима ученици от училище

Колективни изпълнения:

Във всяка възрастова група, по един колективен състав от училище.

           2. ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ НА УЧАСТИЕ

  • изпълнение на поезия

            - индивидуално – до 5 min

            - колективно – до 10 min    

    3. ГРАФИК:

      В срок до 15.02.2023 г. се предават Заявки за участие от всяко училище – писмено до Дирекция „КОВЗС”, в стая № 11, на word файл, и на email: [email protected]

Заявките да съдържат:

- трите имена на участника или групата; 

- възрастова група

- автор на художественото произведение;

- име на стихотворението;

- ръководител и времетраене;

 

Конкурсът за изпълнение на поезия ще се проведе на 23.02.2023 г., от 10.00 часа, в Актовата зала на СУ „Никола Й. Вапцаров”.

Изпълнения, които не отговарят на изискванията, не се допускат до участие.

      3. РЕЗУЛТАТИ И НАГРАЖДАВАНЕ:

  • Обявяване на резултатите - на 27.02.2023 г. на електронната поща на всяко училище. В съобщението ще бъдат посочени редът и начинът за получаване на наградите.
  • Оценяването е от компетентно жури /преподаватели по български език и литература от училищата на територията на община Айтос/.

      Наградите са осигурени от Община Айтос.

  • Всички участници получават грамота.
  • За всяка възрастова група ще бъдат присъдени награди.

 

За повече информация : тел.  0884 530 455.

 

Снимки