Конкурс началник отдел "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки"