Констативен протокол от извършено преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Айтос