КОВИД СИТУАЦИЯТА НА 20 ЯНУАРИ 2022 Г.

Към 20 януари, общо 9 учители и служители и 36 ученици са с доказан ковид в осемте училища на територията на Община Айтос, сочат данните на Общинската администрация. Общо 5 са карантинираните паралелки.

Няма болни и карантинирани в ОУ "Христо Ботев" с. Пирне. В ОУ "Атанас Матчев" - Айтос отсъстващите учители и персонал са шестима -  не е доказан ковид, двама са под карантина. В ПГСС "Златна нива" - Айтос съобщават за един карантиниран учител. В ОУ "Христо Ботев" с. Мъглен един от персонала е болен, няма карантинирани и болни ученици.

В ОУ "Светлина" с. Тополица с доказан ковид тест са един от персонала и един ученик, трима ученици са под карантина. В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Карагеоргиево с ковид са един от персонала и един ученик. Карантинирани няма. Двама болни и двама под карантина учители и служители, 23 ученици с доказан ковид и две паралелки под карантина са данните от СУ "Христо Ботев". Трима учители, един служител и 12 ученици с доказан ковид има в СУ "Никола Вапцаров". Три са карантинираните паралелки.

Общият брой на заболелите с доказан ковид тест в детските градини са петима учители и служители и едно дете. Двама са под карантина. Карантинирани групи няма.

Снимки