"ЛЪВСКИ СКОК 2023" - КЛАСИРАНЕ!
ОБЩИНА АЙТОС
„ЛЪВСКИ СКОК 2023” - КЛАСРАНЕ!
МОМЧЕТА:
I-ва възрастова група III- IV клас
I. Място: Митко Рамадан Адем- 188 см.
ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен
II. Място: Стоил Ангелов Христов- 183 см.
ОУ „Атанас Манчев“ гр. Айтос
III. Място: Васил Асенов Бъчваров- 174 см.
СУ „Христо Ботев” гр.Айтос
II-ра възрастова група V-VI клас
I. Място: Илия Асенов Илиев- 209 см.
ОУ „Атанас Манчев“ гр.Айтос
II. Място: Валентин Монев Йорданов- 200 см.
ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен
III. Място: Озан Мустафа Сабри- 195 см.
СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Айтос
III-та възрастова група VII-VIII клас
I. Място: Денис Демирев Шишманов- 254 см.
СУ „Христо Ботев” гр.Айтос
II. Място: Кадир Илхан Юсеин- 250 см.
СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Айтос
III. Място: Хасан Ердинч Мустафа- 241 см.
СУ „Христо Ботев” гр. Айтос
IV-та възрастова група IХ-Х клас
I. Място: Йордан Митков Ангелов- 273 см.
ПГСС „Златна нива” гр.Айтос
II. Място: Атанас Асенов Асенов- 265 см.
ПГСС „Златна нива” гр.Айтос
III. Място: Айтач Мехмед Хасан- 265 см.
Учебно заведение: СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос
V-та възрастова група ХI-ХII клас
I. Място: Халил Сали Халил- 268 см.
СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос
II. Място: Слави Славов Димитров- 264 см.
СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос
III. Място: Емил Филипов Филипов- 258 см.
ПГСС „Златна нива” гр.Айтос
МОМИЧЕТА:
I-ва възрастова група III- IV клас
I. Място: Мейра Ибрям Мехмед- 166 см.
ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен
II. Място: Елис Ерджан Рафет- 162 см.
ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево
III. Място: Диляна Стоянова Бандова- 150 см.
ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне
II-ра възрастова група V-VI клас
I. Място: Вероника Петрова Калчева- 194 см.
СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос
II. Място: Айсун Ахмедова Ходжова- 185 см.
ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево
III. Място: Любка Драгиева Пюскюлиева- 185 см.
ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос
III-та възрастова група VII-VIII клас
I. Място: Асие Алиева Рахимова- 218 см.
СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос
II. Място: Айше Сеид Азим- 211 см.
ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен
III. Място: Фория Сонева Щерева- 195 см.
ОУ „Атанас Манчев” гр.Айтос
IV-та възрастова група IХ-Х клас
I. Място: Гюлзере Ариф Осман- 222 см.
СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос
II. Място: Кадрие Рейхан Сабахатинова- 206 см.
СУ „Христо Ботев” гр.Айтос
III. Място: Селиме Хасан Ахмед- 200 см.
СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос
V-та възрастова група ХI-ХII клас
I. Място: Добромира Василева Стаматова- 204 см.
СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос
II. Място: Еда Джошкун Сабри- 198 см.
СУ „Христо Ботев” гр.Айтос
III. Място: Джерем Кемал Адем- 193 см.
СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Айтос
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снимки