Лечебни растения под специален режим на опазване и ползване