Медицински център І ЕООД - Айтос

МЦ І ЕООД - Айтос ъобщава на гражданите от община Айтос, че Центъра вече има специалист- невролог, който приема пациенти в сградата на поликлиниката, кабинет №16 на І етаж, всеки ден от 8.00 до 14.00 часа.

МЦІ ЕООД попълни състава си и с още един педиатър д-р Светла Михова -  кабинет №21 ще бъде отворен за пациенти всеки ден от 13.00 до 17.00 часа.