Мерки на Общинския щаб от 31.03.2020 г.

Мерки за ограничаване на опасността от разпространение на COVID – 19

С решение, от проведеното на 31.03.2020 г. заседание на Общинския кризисен щаб - Айтос, на територията на Община Айтос се въвеждат нови мерки и се допълват до сега действащите мерки за ограничаване на опасността от разпространение на COVID – 19:

1. Във връзка с организацията по раздаването на пенсиите за м. април - в периода 07.04.-13.04.2020 г., в рамките на работното време на ТП Български пощи ЕАД, да се осигури полицейско присъствие, с цел избягване на струпването на хора и осигуряване на физическа дистанция.

Желателно е, възрастните хора да упълномощят свои млади родственици да получат пенсиите им, за да не бъдат изложени на риск.

2. Собствениците и наемателите на търговски обекти, аптеки, банкови и застрахователни офиси - да извършват, до второ нареждане:

- веднъж дневно пълна дезинфекция на помещенията, и многократна дезинфекция на повърхности, плотове и подове.

- строг пропускателен режим в търговски обекти, аптеки, банкови, застрахователни офиси и всички функциониращи обекти

- ангажимент на собствениците на кафе автомати, е дезинфекция на всеки от автоматите поне два пъти на ден.

- ангажимент на банковите клонове е дезинфекцията на банкоматите поне два пъти дневно.

3. За МБАЛ ЕООД и МЦІ ЕООД:

- пропускателен режим и ежедневна дезинфекция на общите части..

- осигуряване на алтернативно захранване с еленергия на МБАЛ Айтос

4. Да се извършва ежедневна пълна дезинфекция на всеки от автобусите за междуградски превози.

5. На официалния сайт на Община Айтос да бъде публикувана Единна информационна система за въпроси и отговори на гражданите за COVID-19.

6. Пред вид организирането на доброволческа кампания за подпомагане на възрастните хора, да бъдат осигурени предпазни средства за доброволците.

8. Считано от 01.04. 2020 г. да се налагат глоби на неспазилите заповед № РД-08-198 за забрана за посещения на парка, градската градина, градинките в града и селата, спортните съоръжения и училищните дворове.

9. Забранява се  риболовът на язовир "Парка" и всички язовири на територията на община Айтос.

10. Църковното настоятелство на храм "Св. Димитър" - Айтос да организира богослуженията във връзка с Великден, съобразно решението на Св. Синод и препоръките на Националния оперативен щаб,  и да информира гражданите за предвидените противоепидемични мерки в храмовете на триторията на община Айтос. РУ-Айтос да осигурява ред и спазването на мерките около храмовете.

Общинският кризисен щаб призовава гражданите на Община Айтос да проявяват отговорност и стриктно да спазват както предходните заповеди и мерки, така и нововъведените, за да предпазят себе си и околните от COVID-19.

ФИЗИЧЕСКАТА ДИСТАНЦИЯ И СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ ОСТАВАТ ЕДИНСТВЕНИЯТ ДОКАЗАН НАЧИН ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ COVID-19!

 

 

 

 

Снимки