Месечни отчети 30.09.2021 г. - публикувани на 14.10.2021г.