Местните данъци и такси могат да бъдат заплащани с 5% отстъпка

Дирекция „Финанси, бюджет и данъчно облагане“ в Общна Айтос уведомява всички собственици и ползватели на недвижими имоти и собственици на превозни средства могат да заплащат дължимите местни данъци и такси за 2023 г.

Желаещите да ползват отстъпка от 5% следва да внесат еднократно пълния размер на дължимите данъци и такси до 2-ри май 2023 г.

Данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства може да се плати и на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври 2023 г., но в този случай отстъпка не се ползва.

Във връзка със старта на кампанията за събиране на местните данъци и такси за текущата 2023 година, община Айтос ще изпрати съобщения до всички данъчно задължени лица, уведомявайки ги за точния размер на дължимите суми. До края на месец февруари всеки, който не е получил съобщение от Дирекция "Финанси, бюджет и данъчно облагане“, може да заповяда за справка в Центъра за административно обслужване в Община Айтос.

Плащането на задълженията може да се извърши по някой от следните начини:

–  на касите в Центъра за административно обслужване към Община Айтос, с карта или в брой.

– предстои да бъде предоставена на гражданите нова възможност за плащане – по интернет, използвайки системата виртуален ПОС терминал, с кредитна карта или карта за разплащания, след проверка на  задълженията си на интернет страницата на община Айтос. За използване на тази услуга е необходимо да се снабдите с ПИН код от община Айтос

– на касите на ИЗИПЕЙ в цялата страна;

– на касите на БЪЛГАРСКИ ПОЩИ АД в цялата страна;

– дигиталните канали на Пощенска банка и банка ДСК.


Банкова сметка за местни данъци и такси

ТБ „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД , КЛОН АЙТОС

BIC: BUINBGSF IBAN: BG18BUIN95618400447535

Код за вид плащане:

442400 такси за битови отпадъци

442300 данък върху превозните средства

442100 данък върху недвижимите имоти

 

Допълнителна информация може да получите в Дирекция "Финанси, бюджет и данъчно облагане“,  община Айтос, на адрес: гр. Айтос ул. „Цар освободител“ № 3, тел. 0558 22364.

 

Снимки