МЕТАЛС ВАРНА ЕООД

02-ДО-00000473-00/27.04.2015 ЕИК: 202301292 - МЕТАЛС ВАРНА ЕООД

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:ЯНКО ГЕОРГИЕВ - УПРАВИТЕЛ / ТЕЛЕФОН:0888 506 777 / E-MAIL:

 

ПЛОЩАДКА НОМЕР:НАСЕЛЕНО МЯСТО:АДРЕС:
6ОБЩИНА АЙТОС, ГР.АЙТОСЕКАТТЕ 00151;УПИ ІІІ-3098

020110 МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ

R12 РАЗМЯНА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО КОЙТО И ДА Е ОТ МЕТОДИТЕ R1 - R11

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

120101 СТЪРГОТИНИ, СТРУЖКИ И ИЗРЕЗКИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ

R12 РАЗМЯНА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО КОЙТО И ДА Е ОТ МЕТОДИТЕ R1 - R11

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

120103 СТЪРГОТИНИ, СТРУЖКИ И ИЗРЕЗКИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

R12 РАЗМЯНА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО КОЙТО И ДА Е ОТ МЕТОДИТЕ R1 - R11

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

150101 ХАРТИЕНИ И КАРТОНЕНИ ОПАКОВКИ

R12 РАЗМЯНА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО КОЙТО И ДА Е ОТ МЕТОДИТЕ R1 - R11

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

150102 ПЛАСТМАСОВИ ОПАКОВКИ

R12 РАЗМЯНА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО КОЙТО И ДА Е ОТ МЕТОДИТЕ R1 - R11

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

150104 МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ

R12 РАЗМЯНА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО КОЙТО И ДА Е ОТ МЕТОДИТЕ R1 - R11

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

150107 СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ

R12 РАЗМЯНА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО КОЙТО И ДА Е ОТ МЕТОДИТЕ R1 - R11

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

160118 ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

R12 РАЗМЯНА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО КОЙТО И ДА Е ОТ МЕТОДИТЕ R1 - R11

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

160601* ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

170401 МЕД, БРОНЗ, МЕСИНГ

R12 РАЗМЯНА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО КОЙТО И ДА Е ОТ МЕТОДИТЕ R1 - R11

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

170402 АЛУМИНИЙ

R12 РАЗМЯНА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО КОЙТО И ДА Е ОТ МЕТОДИТЕ R1 - R11

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

170403 ОЛОВО

R12 РАЗМЯНА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО КОЙТО И ДА Е ОТ МЕТОДИТЕ R1 - R11

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

170404 ЦИНК

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

170405 ЧУГУН И СТОМАНА

R12 РАЗМЯНА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО КОЙТО И ДА Е ОТ МЕТОДИТЕ R1 - R11

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

170407 СМЕСИ ОТ МЕТАЛИ

R12 РАЗМЯНА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО КОЙТО И ДА Е ОТ МЕТОДИТЕ R1 - R11

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

170411 КАБЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 17 04 10

R12 РАЗМЯНА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО КОЙТО И ДА Е ОТ МЕТОДИТЕ R1 - R11

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

200101 ХАРТИЯ И КАРТОН

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

200123* ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО ХЛОРОФЛУОРОВЪГЛЕВОДОРОДИ

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

200135* ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ, РАЗЛИЧНО ОТ УПОМЕНАТОТО В 20 01 21 И 20 01 23, СЪДЪРЖАЩО ОПАСНИ КОМПОНЕНТИ

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

200136 ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ, РАЗЛИЧНО ОТ УПОМЕНАТОТО В 20 01 21 И 20 01 23 И 20 01 35

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

200139 ПЛАСТМАСИ

R12 РАЗМЯНА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО КОЙТО И ДА Е ОТ МЕТОДИТЕ R1 - R11

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ

200140 МЕТАЛИ

R12 РАЗМЯНА НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО КОЙТО И ДА Е ОТ МЕТОДИТЕ R1 - R11

R13 СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ДО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ОТ ОПЕРАЦИИТЕ R1 - R12, ОСВЕН ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ ДО СЪБИРАНЕТО ИМ НА МЯСТОТО НА ОБРАЗУВАНЕ