МИГ организира второто за 2022 г., изложение на продукти

В периода 3 - 4 октомври в гр. Ямбол, УО на ПРСР 2014 - 2020 г., съвместно с община Ямбол организира второто за 2022 г., изложение на продукти от Местни инициативни групи..

На 3 и 4 октомври за изложителите ще бъде предоставена безплатна изложбена площ в центъра на град Ямбол, на която производителите ще имат възможност да продават своите продукти. Паралелно с това ще се проведе и форум, относно местните продукти и насърчаването на тяхното производство и популрязиране. 

Организирането на излобжените площи, ще бъде възоснова на информация, представена предварително от СНЦ „МИГ – Айтос“.

Желаещите да се включат производители, следва да заявят участието си на мейла на „МИГ-Айтос“/mig_aytos@abv.bg/, до обяд на 16 септември 2022 г.

Следва да бъде подадена информация за видовете хранителни продукти/напитки, или нехранителни продукти/занаятчийски произведения/услуги, които ще бъдат представени на изложението в град Ямбол и изискванията към изложбената площ, съгласно следната Таблица.

Участниците ще имат възможност да представят продуктите си чрез безплатна дегустация, както и ще имат възможност да продават по време на изложението.

За повече информация, позвънете на тел. 0882 46 13 04 – Марияна Саваклиева, изп. директор на СНЦ „МИГ-Айтос“.

Снимки