Минимални и максимални цени на таксиметров превоз

Общински съвет – Айтос определи минимални и максимални  цени на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община Айтос за 2024 г. Съветът реши минималните цени да са:

- дневна тарифа – 1.00 лв. за един километър пробег;

- нощна тарифа –  1.20 лв. за един километър пробег.

Решението за максимални цени е:

- дневна тарифа – 3.50 лв. за един километър пробег;

- нощна тарифа –  4.00 лв. за един километър пробег.

Съветът възложи на Кмета на общината да уведоми всички таксиметрови превозвачи за решението, както и да го оповести чрез местните медии и електронната страница на общината.

Снимки