Министърът на здравеопазването

Заповедта е свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България.

Заповед №РД-01-140/19.03.2020 г., в прикачения файл!

Снимки