Министърът на здравеопазването

Със Заповед №РД-01-141/ 20.03.2020 г. Министърът на здравеопазването забрани износа на лекарства на хининова основа.

Заповедта, четете в прикачения фаайл.

Снимки