Министърът на здравеопазването разреши колективни спортни занимания на закрито и открито от 22 май 2020 г.

В прикачения файл Заповед №РД-01-272 от 20.05.2020 г.!

Снимки