Министърът на земеделието откри канализация и пречиствателна станция в Пирне

Във връзка с изпълнението на Проект „Изграждане на канализационна  система в с. Пирне – община Айтос” по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони по ПРСР 2007-2013, Договор № 02/321/00433 от 08.10.2010 г. и Проект „Изграждане на  модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води - с. Пирне – община Айтос” по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони по ПРСР 2007-2013, Договор № 02/321/01684 от 21.12.2013г.,ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  /2007 - 2013/ и ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, в петък, на 21 август, Община Айтос официално откри завършените обекти в село Пирне.

Гост на тържествената церемония беше Десислава Танева - Министър на земеделието и храните. Да присъстват на събитието дойдоха народните представители от ПП ГЕРБ Димитър Бойчев и Иван Вълков, кметът на Община Бургас Димитър Николов, зам. областният управител Владимир Крумов, кметът на Община Камено Стефан Бонев, Директорът на Областна Дирекция "Земеделие" Лидия Станкова, Директорът на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Янчо Янев, Ганчо Тенев - Изпълнителен директор на В и К - Бургас, Мария Дучева - Председател на РС-Айтос, председателят на ПП ГЕРБ - Айтос Красимир Енчев. Сред присъстващите бяха общински съветници от всички политически партии, представени в местния парламент, водени от председателя Ружди Хасан, кметовете на населени места, представители на общинската администрация, на местни служби и институции и разбира се жителите на с. Пирне с кмета на селото Манчо Паскалев.

  Водосвет за здравето на пирненци и за успешното функциониране на съоръженията отслужи свещеноиконом Ромил Негозов. Като домакин на събитието, кметът на Община Айтос Васил Едрев благодари на Министър Танева, на Министерството на земеделието и храните, на Държавен фонд "Земеделие" и на Общински съвет - Айтос за подкрепата и съдействието за успешното изпълнение на проектите.   Градоначалникът честити канализацията и пречиствателната станция на пирненци и подчерта, че те са стъпка напред, която ще мотивира младите хора да останат в Пирне и ще подобри условията на живот в селото."Убеден съм, че когато една Община работи, нещата се случват. Резултатите са налице, когато има добро взаимодействие между администрацията и Общинския съвет. Мисля, че Айтос е добър пример в тази посока. Затова, благодаря на общинските съветници за отговорните решения и за съвместната ни работа за реализирането на двата проекта. Като кмет и гражданин, ми се иска да имаме още добри поводи да сме заедно. Не само в Пирне, но и във всички населени места на общината. Защото, не е тайна, че във всяко от селата има още много какво да се направи. Община Айтос има солидна проектна готовност. Имаме добре обмислени и качествени проекти за града и за всички населените места. Надявам се, че голяма част от тях ще получат финансиране през новия програмен период.", заяви в словото си кметът Васил Едрев.

След като Министър Танева, Зам. областният управител Владимир Крумов и кметът Васил Едрев прерязаха лентата на новите обекти, гостите разгледаха  пречиствателното съоръжение и разговаряха с местните хора за крайния резултат от инвестициите по Програмата.

Пирне е първото айтоско село с канализация и пречиствателна станция. В три големи населени места - Карагеоргиево, Тополица и Мъглен финансирането за изграждане на канализационни системи беше преустановено през 2009 г. В тези села строително-монтажните работи са преустановени на различни етапи. През 2014 година Община Айтос отново кандидатства с проекти за дофинансиране на трите обекта за окончателното изграждане на канализациите в тези села.

НП

 

Снимки