МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

             НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД  № ОХ - 104 ОТ 06.02.2015 г. НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ ОБЯВЯВАТ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ДОБРОВОЛЕН РЕЗЕРВ ВЪВ ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА ВВС, ВМС, КОИТО ДА СЕ ЗАЕМАТ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС  КАКТО СЛЕДВА:

 

                                                                                  ВВС

               

                                            ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ -  26720 – ЧЕРНОМОРЕЦ

                                            ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ -  52860 -  КИЧЕВО

                                            ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ -  36150 – СТАРА ЗАГОРА

                                             

                                                                                 ВМС

                           

                                          ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ -  32480 -  БУРГАС

                                          ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ – 22580 – ВАРНА

                                          ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ -  38010 -  БАРНА

 

               СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ - БУРГАС  - ДО  20.03.2015 г.

 

Подробна информация за реда,условията и небходимите документи за кандидатстване,може да получите  в офиса за военен отчет към общината.

Тел: 0558/2-57-85 офис за военен отчет,  0885895070 Катя Чавдарова