О Б Щ И Н С К И К О Н К У Р С „МОЯТА КРАСИВА МАРТЕНИЦА”- 2015 г.

    „МОЯТА КРАСИВА МАРТЕНИЦА”- 2015 г.

       НЧ”Васил Левски 1869” благодари на всички участници

 в конкурса, допринесли за съхраняването и популяризирането

на първомартенската обредност.

     За достоверност, художествена стойност и оригиналност

награди получават:

                                   ПЪРВО МЯСТО

                               КОНКУРС за „ПАНО”              

 Християна Грозева - СОУ „Никола Й.Вапцаров” гр. Айтос

 Берна Бейхан Рюстем- ОУ „Св.св.Кирил и Методий”с.Карагеоргиево

 Селин Шахин- СОУ „Никола Й.Вапцаров”гр. Айтос

Таня Ангелова Русева, Мартин Младенов Асенов, Младен В.Русев, - ОУ”Атанас Манчев” гр. Айтос  

КОНКУРС за „АВТЕНТИЧНА МАРТЕНИЦА”

Симона Симонова Симонова - ОУ”Атанас Манчев” гр. Айтос

Зейнеб Ахмед Назиф - ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен

КОНКУРС за „ОРИГИНАЛНИ  МАРТЕНИЦИ”

Айше Халил Смаил - СОУ „Никола Й.Вапцаров”гр. Айтос

Гюрай  Халил Руфат - ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен

Илиян Юсуф Иляз -  ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Карагеоргиево

Христо Радков Миндов - ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

Михаела Зюмбюлева Енчева - ОУ”Атанас Манчев” гр. Айтос

Живка Русева Русева - ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

Селим Хасан Ахмед - ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен

 

 

Снимки