НА 6.11.2021 Г. ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И СЕКРЕТАРИТЕ НА СИК

ДО

СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ

КОМИСИИ

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Във връзка с въведените със Заповед №РД-01-856/19.10.21 г. на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки, обучението на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ за изборите за Президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. ще се проведе на 06 ноември 2021 г. /събота/ в двете заседателни зали на Община Айтос, като на обучението  присъстват само председателите и секретарите на СИК .

 

                                     Г  Р  А  Ф  И  К

От 10.00 часа

Избирателни секции от  001 до 15

От 11.00 часа

Избирателни секции от 016 до 030

От 12.00 часа

Избирателни секции от 031 до 051

 

 

Снимки