На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Кмета на Община Айтос обявява: Решение №2 от 2022г. на „ ДРИЙМ РИЛАКС СЕЙНТ ДЖОРДЖ“ ЕООД