НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ ШЕСТОТО УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПИСМЕН ПРЕВОД
367 МЛАДИ ПРЕВОДАЧИ ОТ 16 УЧИЛИЩА УЧАСТВАХА В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО СЪСТЕЗАНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ СУ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ"
За шеста поредна година, ръководството на училището и екипът за ключови компетентности на учителите по чужди езици в СУ "Никола Й. Вапцаров" - Айтос организираха Училищното състезание по писмен превод. Поводът са Европейският ден на езиците, 26 септември, и Международният ден на преводача, 30 септември. Целта на състезанието е да популяризира преводаческите изкуство и дейност сред учениците и да открие таланти в писмения превод.
В Шестото издание, освен айтоски училища, за първи път се включиха ученици от цялата страна. Конкурсът събра 367 млади преводачи от IV до XII клас, от 16 училища, от областите Бургас, Кърждали, Стара Загора, Сливен, Силистра, Ямбол, София, Пловдив, Варна и Разград.
По традиция, тържественото награждаване на победителите от конкурса беше организирано съвместно с Община Айтос. Домакини и участници от различни области се събраха в Заседателната зала на Община Айтос. Кметът Васил Едрев благодари на СУ "Никола Вапцаров" и на директора Ирина Вътева, че са сложили началото и продължават да развиват една стойностна образователна традиция.
"Поздрарвявам Ви, че за няколко години успяхте да превърнате конкурса в национален. Благодаря на преподавателите по чужди езици и техните възпитаници. Резултатите от състезанието показаха, че подготовката на учениците е на високо ниво. По-високо и от това в езиковите гимназии.
Сигурен съм, че и тази година комисията е била затруднена да отличи най-добрите учаастниците", заяви кметът.
Ирина Вътева припомни шестгодишната история на конкурса, който с всяко свое издание привлича все повече участници. Като педагог с опит, Вътева беше категорична, че добрит писмен превод е доказателство за по-доброто владеене на чуждия език.
"И тази година учениците предложиха преводи, които впечатлиха, но и затрудниха комисията в решението за класирането. Сред преводите се откроиха текстове, изработени майсторски, с отличен изказ на български език, без отдалечаване от оригинала.
И Жанета Димитрова - Ст. експерт "Чужди езики и майчин език" в РУО- Бургас поздрави айтоското училище за образователната инициатива и поздрави участниците за отличните резултати. А ето и крайното класиране на учениците в чуждоезиковото състезание
Английски език
Група IV – VII клас:
Първо място – Теодора Живкова Желязкова, псевдоним Tavor, ОУ „Митьо Станев“ – Стара Загора;
Второ място – Иван Добромиров Иванов, псевдоним Melk, ОУ „Д-р. Иван Селимински“ – Сливен;
Второ място – Йоана Иванова Каравелова, псевдоним Daffodil, ОУ „Д-р. Иван Селимински“ – Сливен;
Трето място – Радея Лазарова Лазарова, псевдоним Akad, ОУ „Митьо Станев“ – Стара Загора;
Група VIII – XII клас:
Първо място – Гамзе Кара, псевдоним Adunis, СУ „Христо Ботев“ – Айтос;
Второ място – Павел Стефанов Стефанов, псевдоним Leonardo, СПГЕ „Джон Атанасов“ - София
Второ място – Анна-Мария Каменова Бранкова, псевдоним Marriot, СУ „Никола Й. Вапцаров“ - Айтос
Трето място – Сияна Стефанова Хаджиева, псевдоним Star, СУ „Петко Р. Славейков“ – Кърджали;
Трето място – Марина Маринова, псевдоним Algoth, СУ „Христо Ботев“ – Айтос.
Руски език
Първо място – Айлин Адем Смаил, псевдоним Толстой, СУ „Никола Й. Вапцаров“ - Айтос
Немски език
Първо място – Стоян Георгиев Христов, псевдоним Andrews, ПГМЕЕ Бургас
С поощрителни награди са отличени:
Радостин Янков Колев, псевдоним Adams, ПГМЕЕ Бургас;
Николай Григоров Илиев, псевдоним Arid, ПГМЕЕ Бургас;
Велизар Владимиров Вълков, псевдоним Aickman, ПГМЕЕ Бургас;
Божидар Божидаров Узунов, псевдоним Ackroyd, ПГМЕЕ Бургас;
Дамла Шюкри, псевдоним Alice, СУ „Христо Ботев“ – Айтос;
Нарин Феимова, псевдоним Abu Nuwas, СУ „Христо Ботев“ – Айтос;
Мартина Атанасова, псевдоним Crane, СУ „Христо Ботев“ – Айтос;
Жулиде Мюмюнова, псевдоним Alan Gould, СУ „Христо Ботев“ – Айтос;
Слави Димитров Димитров, псевдоним Stove, СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Айтос
Велизар Светозаров Събев, псевдоним Conie, ОУ „Д-р. Иван Селимински“ – Сливен;
Рая Василева Ранкова, псевдоним Marvel, ОУ „Д-р. Иван Селимински“ – Сливен;
Катрин Райнова Райнова, псевдоним Grapes, ОУ „Д-р. Иван Селимински“ – Сливен;
Александър Андонов Делчев, псевдоним Baal, СУ „Петко Р. Славейков“ – Кърджали;
Лиа Атанасова Атанасова, псевдоним Storm, СУ „Петко Р. Славейков“ – Кърджали;
Християна Христова Джамерова, псевдоним Wolf, СУ „Петко Р. Славейков“ – Кърджали;
Константин Руменов Дичев, псевдоним Tobias, СУ „Петко Р. Славейков“ – Кърджали;
Десислава Веселинова Маринова, псевдоним Pink, СУ „Петко Р. Славейков“ – Кърджали;
Хасан Ремзи Халилов, псевдоним Horacio, СУ „Петко Р. Славейков“ – Кърджали;
Теодор Павлов Пютер, псевдоним Grieg, НУ „Петко Р. Славейков“ – Пловдив;
Николай Костадинов Костаков, псевдоним Stravinski, НУ „Петко Р. Славейков“ – Пловдив;
Ралица Мирославова Стаматова, псевдоним Denham, НБУ „Микаил Лъкатник“ – Бургас;
Даяна Христова Апостолова, псевдоним Dyke, НБУ „Михаил Лъкатник“ – Бургас;
Йоана Владиславова Ройдева, псевдоним Nephra, ОУ „Митьо Стайков“ – Стара Загора;
Велико Мариев Благоев, псевдоним Shore, ОУ „Христо Ботев“ – с. Пирне;
Екатерина Тулина, псевдоним Palestrina, ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Обзор;
Джанер Ахмедов, псевдоним Chanakya, СУ „Христо Ботев“ – Кубрат.
Мартин Светлозаров Бетов, псевдоним Arden, ПГМЕЕ Бургас;
Нергис Рагуп Ахмед, псевдоним Пушкин, СУ „Никола Й. Вапцаров“ - Айтос
Поздравления за участниците и техните учитеели!
 
 
 
 
 
Снимки