На 5 юни в Айтос - информационна среща на тема "Възможностите за финансиране по ОП на Европейските фондове"

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС

Организират за гражданите на община Айтос информационна среща, на която ще бъдат представени възможностите за финансиране по Оперативните програми на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Събитието ще се проведе на 05.06. 2020 г. /петък/, от 11.00 часа, пред сградата на Община Айтос.

Срещата в град Айтос е част от поредицата срещи, които в периода 1 - 30 юни 2020 г. ОИЦ-Бургас организира на територията на област Бургас.

Областен информационен център - Бургас е част от мрежата от 29 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма " Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Снимки