Националната инициатива “Пазител на традицията”,

ПОКАНА

за участие в националната инициатива “Пазител на традицията”, организирана от Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“ 2021

Здравейте приятели,

“Пазител на традицията” е национална инициатива, провеждана от 2009 г. насам, подкрепяща съхраняването на българските бит, култура и обичаи. Уникална по рода си национална инициатива, която цели да подкрепи и стимулира работата на творци и организации от различни области на изкуството, занаятите и традиционната българска кулинария, като покаже на обществото начина, по който те работят, за да съхранят изконните ценности, бит и обичаи на България, претворявайки ги в изкуство.

От стартирането на инициативата всяка година се отличават постижения с приза “Пазител на традициите” като пазители на традицията в общо 7 категории - за фолклор, занаяти, изобразително изкуство, кулинария, организация, личност и селище. Всяка година десетки българи биват отличени с наградата "Пазител на традициите".

Ние, българите, сме народ с едни от най-старите запазени традиции в Европа и е важно и ценно да ги предадем на идващите поколения. Имаме дял в развитието на световната култура и следва да се интересуваме от това. Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“ сме превърнали опазването на традициите в своя основна цел и мисия. Идеята е чрез връчването на ежегодния приз „Пазител на традициите” да се насочи вниманието на обществото и на институциите към хората, отдадени на хоби или професия, в основата на които стоят народните традиции и ролята на този род творци, които с труда си опазват българската национална идентичност.

Всеки българин е пазител на традициите. Посланието на инициативата ни е всеки да обърне поглед към себе си като пазител на традициите, за да се почувства горд, да осъзнае своята национална принадлежност. Традицията е жива, когато се предава от човек на човек.

Всеки българин може да бъде предложен за Пазител на традициите като се отбележи приноса му за опразване на българщината. Жури оценява всяко едно от подадените предложения. Най-много се ценят личности, които освен че умеят да пазят традициите, успяват да ги развиват и разпространяват. И предават на следващите поколения.

Досега носители на титлата "Пазител на традициите" са личности като Валя Балканска, Нешка Робева, проф. Йордан Детев и много други известни, познати и ценени от обществото имена. Изборът се прави след предварителна номинация и гласуване. При подбора на всеки един от кандидатите определяща роля има това дали той носи най-важното качество - да е отдаден на българщината и да предава това си качество и умения на следващото поколение - с обучение на млади хора или с друга дейност.

"Пазител на традициите" не е просто титла, а и благодарност за хората, които съхраняват и подхранват пламъка на българския дух.

С настоящото, бихме искали да отправим молба за разпространение на горепосочената информация до всички заинтересовани, включително чрез публикуване на сайта на вашата организация, както и да отправим покана до всички вас да направите колкото искате предложения за Пазители на традициите да вземат участие в тазгодишното или следващите издания на националната инициатива “Пазител на традицията”.

Към настоящата покана прилагаме Представяне на националната инициатива “Пазител на традицията” с подробно описан процеса на протичане и видове категории за номинации.

Всеки човек може да направи предложение за номинация, като изпрати снимка на номинирания, както и кратка информация, с какво тази личност, занаятчия, художник, певец, танцьор, организация или селище заслужава приза. В кратко описание е необходимо да се опишат заслугите на личността или организацията към опазването на българското наследство.

Крайният срок за подаване на предложения за номинации за „Пазител на традициите” 2021. е 23 май 2021 г. Предложенията се приемат на e-mail: [email protected] или чрез съобщение към Фейсбук страницата на инициативата https://www.facebook.com/groups/pazitelnatradiciite

Гласуването в категориите ще стартира на 10 юни 2021 г. и ще приключи на 19 октомври 2021 г. Всеки ще може да гласува в страницата ни във Фейсбук за своя фаворит в съответната категория.

 

Представяне на националната инициатива “Пазител на традицията”, организирана от Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“

“Пазител на традицията” е национална инициатива, подкрепяща съхраняването на българските бит, култура и обичаи.

Националната инициатива "Пазител на традициите" има за цел да съхрани и популяризира традиционните български обичаи. Създадена през 2009 г., инициативата цели да насочи вниманието към хора, оставили трайни следи в развитието на българската култура и традиции.

“Пазител на Традициите” е уникална по рода си национална инициатива, която цели да подкрепи и стимулира работата на творци и организации от различни области на изкуството, занаятите и традиционната българска кулинария, като покаже на обществото начина, по който те работят, за да съхранят изконните ценности, бит и обичаи на България, претворявайки ги в изкуство.

Информация за националната инициатива “Пазител на традицията” може да бъде намерена на интернет страницата на инициативата https://pazitelnatradiciite.com/

Протичане на инициативата:

10 юни 2021 г. - Краен срок за подаване на предложения за номинации за „Пазител на традициите” 2021. Пристигналите след тази дата предложения ще бъдат разглеждани следващата (2022) година. Предложенията се приемат на e-mail: [email protected] или чрез съобщение към Фейсбук страницата на инициативата https://www.facebook.com/groups/pazitelnatradiciite

Всеки може да гласува в страницата ни във Фейсбук за своя фаворит в съответната категория. https://www.facebook.com/groups/pazitelnatradiciite

Гласуването в категориите ще стартира на 10 юни 2021 г. и ще приключи на 19 октомври 2021 г. 

Крайните победители във всяка категория се избират от журито сред 7-те най-харесвани от публиката номинации. Журито се състои от носители на наградата през изминалите години. За номинацията събрала най - много гласове в онлайн гласуването също е предвидена награда.

Номинации:

Всеки човек може да направи предложение за номинация, като изпрати снимка на номинирания, както и кратка информация, с какво тази личност, занаятчия, художник, певец, танцьор, организация или селище заслужава приза. В кратко описание е необходимо да се опишат заслугите на личността или организацията към опазването на българското фолклорно наследство. Също така могат да се пращат връзки към филмчета в youtube, снимков материал, статии и интервюта, които да докажат заслугата на съответния номиниран.

Номинирането става в 7 категории:

- Занаяти – за да номинирате някого в категория „Занаяти” е необходимо да ни изпратите негова снимка, имената му и информация за това, с какво според Вас заслужава приза. Препоръчваме да изпратите максимално повече информация относно неговото творчество и /или преподавателска дейност, която ние от своя страна ще приложим към номинацията. Така повече хора биха могли да научат за постиженията на номинираната от вас личност или организация и да станат съпричастни към Вашата идея.

- Художествено и приложно изкуство – за да номинирате художници, скулптори, иконописци, реставратори, преподаватели и др. в категория „Изкуство”, е необходимо да ни изпратите снимка и имена, както и информация за това, с какво според Вас заслужава приза. Препоръчваме да изпратите максимално повече информация относно неговото максимално повече информация относно неговото/нейното творчество, дейност, снимки с техни произведения, информация за изложби и призове (ако има такива), която ние от своя страна ще приложим към номинацията. Така повече хора биха могли да научат за постиженията на номинираната от Вас личност и да станат съпричастни към номинацията.

- Фолклор – В категория „Фолклор” можете да номинирате индивидуални фолклорни изпълнители и/или преподаватели – певци и инструменталисти, танцьори, хореографи, диригенти, разказвачи, и др. За да направите номинация в тази категория, моля да ни изпратите снимка на номинирания, подробно описание на дейността му, копия или връзки към статии свързани с изявите му, информация за награди, връзки към видеоклипове и всякаква друга информация, удостоверяваща наличността на белезите на Пазител на традициите, които ние след обработка, ще прикачим към номинацията – така повече хора ще се докоснат до творчеството му и ще могат да го подкрепят в номинацията.

- Кулинария – В категория „Кулинария” могат да бъдат номинирани кулинари, изследвали и запазили традиционни ястия, развиващи традиционната българска кухня кулинари; ресторантьори, популяризиращи традиционната българска кухня, както и новатори в представянето на традиционни рецепти. Очакваме Вашите номинации, придружени със снимка на номинирания, неговите имена и всякаква друга информация, която показва причината за избирането му за Пазител на кулинарните традиции.

- Личност – в тази категория могат да се номинират личности, които със своята работа са допринесли за развитието, популяризирането и съхраняването на българските традиции през времето. Това може да бъдат преподаватели, фолклористи, писатели, организатори, администратори, композитори, хореографи, журналисти, водещи, дипломати – личности, които са допринесли за това повече хора да научат и заобичат традиционните български обичаи, музика, история или дух. Номинациите се правят чрез снимка и имената на номинирания, заедно с всякаква информация относно неговата/нейната работа и постижения в тази сфера.

- Организация – номинирани могат да бъдат организации, свързани с опазването, разпространението, развитието и популяризирането на българския фолклор, бит, история и традиции, като НПО организации, продуцентски къщи, медии, музеи, издателства, библиотеки, ансамбли, хорови състави, сдружения на изпълнители, и др. Очакваме от Вас номинациите да бъдат подкрепени със снимки и точно наименование на организациите, както и основания за тяхното номиниране.

- Селище – Пазител на традициите – В тази категория може да номинирате всяко населено място или местност в което националното наследство се съхранява и показва по най-добрия начин. За да номинирате селище, моля да ни изпратите фотографии от там, както и по–пълна информация за инициативите, които са спомогнали за опазването на фолклорното ни богатство, традиции, бит и култура. Моля, изпратете връзки към галерии със снимки от провежданите събития (ако има такива), към филмчета, репортажи и статии, удостоверяващи достоверността на информацията. Може да подкрепите Вашата номинация с вдъхновяващи разкази, притчи, стихове, песни и др. художествени произведения написани за мястото, което номинирате. След обработка, ще публикуваме част от тази информация към номинацията, за да стане достъпна за по–голям брой хора и да им дадем възможността да гласуват за Вашата номинация.

 

Снимки