НАД 120 ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СКАЧАХА НА ОБЩИНСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ЛЪВСКИ СКОК 2024“

Лъвският скок 2024 е на Емил Филипов Филипов- 290 см

Общинското състезание "Лъвски скок" е дългогодишна традиция за Айтос. И тази година, по повод 151-та годишнина от гибелта на Васил Левски, на 15 февруари ученическото състезание за най-дълъг скок се проведе в База 2 на СУ „Христо Ботев“. Включиха се общо 68 момчета и младежи и 53 момичета и девойки от всички общински училища

Лъвски скок 2024 е на Емил Филипов Филипов- 290 см. Той е ученик в ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос, постигна местния рекорд в младежката група ХІ-ХІІ клас. При девойките, най-добра беше Гюлзере Ариф Осман от СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос, с постижение от 223 см, в групата ХІ-ХІІ клас. При най-малките момчета фаворит е Митко Рамадан Адем- 201 см. От СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос. При момичетата ІІІ-ІV клас най-успешна беше Айля Гюрсел Байрамалиева от СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос - 170 см. Надпреварата традиционно се организира от Община Айтос със съдействието на Лекоатлетически спортен клуб „Айтос” и СУ „Христо Ботев” гр. Айтос.

Класирането „Лъвски скок 2024 г.”

МОМЧЕТА:

I-ва възрастова група III- IV клас

I. Място: Митко Рамадан Адем- 201 см.

Учебно заведение: СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос

II. Място: Стоил Ангелов Христов- 195 см.

Учебно заведение: ОУ „Атанас Манчев“ гр. Айтос

III. Място: Минчо Атанасов Минчев- 184 см.

Учебно заведение: ОУ „Атанас Манчев“ гр. Айтос

II-ра възрастова група V-VI клас

I. Място: Илия Асенов Илиев- 223 см.

Учебно заведение: ОУ „Атанас Манчев“ гр.Айтос

II. Място: Мустафа Хюсемн Алиев- 219 см.

Учебно заведение: ОУ „Атанас Манчев“ гр. Айтос

III. Място: Мерджан Виждан Емин- 215 см.

Учебно заведение: ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

III-та възрастова група VII-VIII клас

I. Място: Денислав Петров Недков- 249 см.

Учебно заведение: СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос

II. Място: Динко Ангелов Чолаков- 234 см.

Учебно заведение: ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос

III. Място: Стойчо Стоянов Евтимов- 232 см.

Учебно заведение: ОУ „Атанас Манчев“ гр. Айтос

IV-та възрастова група IХ-Х клас

I. Място: Айтач Мехмед Хасан- 280 см.

Учебно заведение: СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос

II. Място: Атанас Асенов Асенов- 269 см.

Учебно заведение: ПГСС „Златна нива” гр.Айтос

III. Място: Рахман Басриев Ахмедов- 264 см.

Учебно заведение: СУ „Христо Ботев” гр.Айтос

V-та възрастова група ХI-ХII клас

I. Място: Емил Филипов Филипов- 290 см.

Учебно заведение: ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос

II. Място: Слави Славов Димитров- 272 см.

Учебно заведение: СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос

III. Място: Йордан Валентинов Костов- 267 см

Учебно заведение: СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос

МОМИЧЕТА:

I-ва възрастова група III- IV клас

I. Място: Айля Гюрсел Байрамалиева- 170 см.

Учебно заведение: СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос

II. Място: Елис Ерджан Рафет- 172 см.

Учебно заведение: ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево

III. Място: Мейра Ибрям Мехмед- 167 см.

Учебно заведение: ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен

II-ра възрастова група V-VI клас

I. Място: Гюлтен Исмаил Махмуд- 200 см.

Учебно заведение: СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос

II. Място: Невена Пенчева Хаджизлатева- 197 см.

Учебно заведение: СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос

III. Място: Клара Радостинова Дживанова- 197 см.

Учебно заведение: СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос

III-та възрастова група VII-VIII клас

I. Място: Айше Сеид Азим- 208 см.

Учебно заведение: ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос

II. Място: Юзлем Касим Мюмюн- 205 см.

Учебно заведение: СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос

III. Място: Айсун Ахмедова Ходжова- 201 см.

Учебно заведение: ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево

IV-та възрастова група IХ-Х клас

I. Място: Селиме Хасан Ахмед- 208 см.

Учебно заведение: СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос

II. Място: Светослава Миленова Кръстева- 198 см.

Учебно заведение: СУ „Христо Ботев” гр.Айтос

III. Място: Седеф Белгин Топал- 193 см.

Учебно заведение: СУ „Христо Ботев” гр.Айтос

V-та възрастова група ХI-ХII клас

I. Място: Гюлзере Ариф Осман- 223 см.

Учебно заведение: СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос

II. Място: Добромира Василева Стаматова- 220 см.

Учебно заведение: СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос

III. Място: Кадрие Рейхан Сабахатинова- 209 см.

Учебно заведение: СУ „Христо Ботев“ гр.Айтос

Снимки