Най-добрите в конкурса на Община Айтос

На 26.02.2015 г. се проведе Общински конкурс „За България- съкровено”. Журито

 в състав:

1. Татяна Йотова

2. Мария Калинова

3. Нели Рачева

4. Ваня Анастасова

5. Катя Синкова

6. Минка Ангелова

7. Татяна Стойкова

8. Радостина Янева

изслуша колективни и индивидуални изпълнения в различни възрастови групи и след обсъждане класира следните участници:

 

Индивидуални изпълнители:

Категория: І- ІІ клас:

І място: Ерай Айдън Али- ІІ клас, СОУ „Христо Ботев” гр. Айтос

ІІ място: Даниел Малчев, СОУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос

ІІІ място: Клавдия Петрова, СОУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос

 

Поощрения:

Али Билянов, Киро Асенов, Здравко Стоянов от І клас, Фрида Станимирова- ІІ клас от ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос.

 

Категория: ІІІ- V клас

І място: Кюбра Шенол, ОУ „Светлина” с. Тополица

ІІ място: Сонер Кязим, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево

ІІ място: Юлиана Хаджиева, ОУ „Светлина” с. Тополица

ІІІ място: Айше Мехмед, ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен

 

Категория: VІ- VІІІ клас

І място: Симона Даскалова, ОУ „Светлина” с. Тополица

І място: Нелис Хикмет, ОУ „Светлина” с. Тополица

ІІ място: Шуле Басри, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево

ІІІ място: Еленка Миткова, ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос

 

Специална награда за лично творчество и изпълнение: Йоан Маринов, СОУ „Н.Й. Вапцаров” гр. Айтос.

 

Категория: ІХ- ХІІ клас

І място: Катерина Николаева, ХІ клас, СОУ „Н.Й. Вапцаров” гр. Айтос

І място: Благой Благоев, ПГСС „Златна нива” гр. Айтос

ІІ място: Валентина Августинова, ХІ клас, СОУ „Н.Й. Вапцаров” гр. Айтос

ІІ място: Тюркян Ружди, ІХ клас, ПГСС „Златна нива” гр. Айтос

ІІІ място: Синем Енверова, Х клас, ПГСС „Златна нива” гр. Айтос

 

Колективни изпълнители:

Категория: І- ІІ клас

І място: ІІ а, б, в клас, СОУ „Н.Й. Вапцаров” гр. Айтос

ІІ място: І клас, СОУ „Н.Й. Вапцаров” гр. Айтос

ІІІ място: ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос

 

Категория: ІІІ- V клас

І място: ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос

ІІ място: ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

ІІІ място: СОУ „Н.Й. Вапцаров” гр. Айтос

 

Категория: VІ- VІІІ клас

І място: ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

ІІ място: СОУ „Н.Й. Вапцаров” гр. Айтос

 

Категория: ІХ- ХІІ клас

І място: СОУ „Христо Ботев” гр. Айтос

ІІ място: СОУ „Н.Й. Вапцаров” гр. Айтос

 

 

 

 

 

Снимки