Най-добрите на Празника-конкурс

Най-добрите на Празника-конкурс

„От Цветница до Гергьовден 2019"

 

 

КОНКУРС ЗА ВЕЛИКДЕНСКО ДЪРВО:

 

1 място ОУ „Христо Ботев” с. Пирне- ученици от 1-4 клас

2 място ПГСС „Златна нива” гр. Айтос- Айсун Айдън и Анифе Мустафа

2 място СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос- ЦОУД 3 а,г група

3 място ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”- 1 клас

3 място ОУ „Христо Ботев” с. Пирне- ученици 5-7 клас

 

КОНКУРС ЗА ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ:

 

ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

2 място Мерве Мурад Яшар- 1 клас

2 място Мерджан Емир- 1 клас

3 място Даниела Петрова- 3 клас

 

КОНКУРС ЗА ОБРЕДЕН ХЛЯБ:

 

1 място- Силвия Божкова- 4 клас

             ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

1 място- Павел Унаров- 5 клас

            ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

1 място- Начо Русев- 8 клас

             ПГСС „Златна нива” гр. Айтос

2 място- Еюб Мустафов Еюбов- 3 клас

              ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Карагеоргиево

2 място- Ученици от 4 група и ЦДО

              ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен

3 място- Даниела Петрова- 3 клас

               ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

3 място- Айсун Бахри Йълмаз- 4 клас

               ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

 

КОНКУРС ЗА МОМИНСКА КИТКА И КУМИЧЕН ВЕНЕЦ:

 

1 място- Анелия Тодорова- 5 клас

              ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

2 място- Сали Ахмедов- 2 клас

              ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Карагеоргиево

 

РЕВЮ НА КОСТЮМИ:

 

1 място- Хелин Басри Сабри- 4 клас

              ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Карагеоргиево

 

 

 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

 

ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ:

3 място- ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

             Група „Фолклорна плетеница”

 

ОБРЕДНИ ГРУПИ:

1 място- СУ „Христо Ботев” гр. Айтос

3 място- ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен

 

ТАНЦОВИ ГРУПИ:

1 място- СУ „Христо Ботев” гр. Айтос

            Танцов състав „Тракийче”

1 място- ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос

            Танцова група „Лазарица”

2 място- НЧ „Васил Левски 1869” гр. Айтос

            ДТС „Шарено гайтанче”

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ:

1 място- ОУ „Светлина” с. Тополица

              ДФГ „Искрици”

1 място- ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

             ПФГ „Бисерни гласчета”

 

ОБРЕДНИ ГРУПИ:

1 място- ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Карагеоргиево

 3 място- ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен                 

 

ТАНЦОВИ ГРУПИ:

1 място-  СУ „Христо Ботев” гр. Айтос

            Танцов състав „Тракийче”

2 място- ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен   

2 място- ОУ „Светлина” с. Тополица

              ДТС „Тополчанче”

 

 

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

1място- НЧ „Васил Левски 1869” гр. Айтос

             ФСХТ „Мисис”

1 място- СУ „Христо Ботев” гр. Айтос

              ТС „Тракийче”

 

Снимки