Най-добрите 30 се срещнаха предпразнично с граноначалника - Снимки ІІ част

Изявените ученици на Община Айтос 2015

СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Айтос

1. Галина Мариянова Кондова- ІІІ клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Айтос

2. Джемиле Джабил Мустафа- VІІ клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Айтос

3. Фатме Мустафа Хасан- VІІІ клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Айтос

4. Катерина Николаева Димитрова- ХІ клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Айтос

5. Наталия Николаева Стоилова- ХІІ клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Айтос

 

СОУ „Христо Ботев” гр. Айтос

1. Делян Тодоров Петров- VІ клас, СОУ „Христо Ботев” гр. Айтос

2. Паола Венциславова Николова- ІІІ клас,  СОУ „Христо Ботев” гр. Айтос

3. Александър Илиянов Апостолов- ІІІ клас, СОУ „Христо Ботев” гр. Айтос

4. Джем Джемилов Юмеров- V клас, СОУ „Христо Ботев” гр. Айтос

5. Пламен Маринов Маринов- ХІІ клас, СОУ „Христо Ботев” гр. Айтос

 

ПГСС „Златна нива” гр. Айтос

1. Михаил Николаев Янев- ХІІ клас, ПГСС „Златна нива” гр. Айтос

2. Гюлсюм Якуб Ахмед- ХІІ клас, ПГСС „Златна нива” гр. Айтос

3. Габриела Павлова Димитрова- Х клас, ПГСС „Златна нива” гр. Айтос

4. Емилия Добрева Димитрова- Х клас, ПГСС „Златна нива” гр. Айтос

5. Станка Ангелова Костова- Х клас, ПГСС „Златна нива” гр. Айтос

 

 

 

ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос

1. Гочо Атанасов Тотков- ІV клас, ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос

2. Софка Йорданова Байчева- V клас, ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос

3. Еленка Мариева Миткова- VІ клас, ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос

 

ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

1. Гергана Николаева Петрова- VІІ клас, ОУ ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

2. Дурдугюл Шенол Шабан- VІІ клас, ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

3. Танер Тасим Яшар- VІІІ клас, ОУ „Христо Ботев” с. Пирне

 

ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен

1. Айше Мехмед Хасан- V клас, ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен

2. Гюлшен Мехмед Сафет- VІ клас, ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен

3. Ахмед Ердинч Мустафа- VІІ клас, ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен

 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево

1. Мелис Февзи Хасан- ІІІ клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево

2. Хакан Мурад Али- ІV клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево

3.Шуле Басри Мурад- VІІ клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево

 

ОУ „Светлина” с. Тополица

1. Нелис Мехмед Хикмет- VІ клас, ОУ „Светлина” с. Тополица

2. Симона Станимирова Даскалова- VІІ клас, ОУ „Светлина” с. Тополица

3. Хатие Айдън Иляз- VІІ клас, ОУ „Светлина” с. Тополица

 

 

Снимки