Наредба № 4 от 2006 г. за обществения ред при използване на превозните средства на територията на гр.Айтос