Наредба № 2 от 2010 г. за организацията на работата и условията за отглеждане на безстопанствените кучета в приюта