Наредба № 1 от 2007 г. за рекламната дейност на територията на Община Айтос