Наредба за реда на подаване на предложения и вземане на решение от ОбС за паметниците