НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОБЯВЯВА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

ВЪРХУ ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

По предложение на Министерския съвет, днес на 13 март 2020 г. Народното събрание, на основание чл. 84, т.12 от Конституцията на Република България, и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19,

РЕШИ:

1. Обявява извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г., до 13 април 2020 г., включително.

2. Възлага на Министерски съвет да предприеми всички необходими мерки за овладяване на ситуацията във връзка с пандемията от COVID-19, и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конситуцията на Република България.

Снимки