Населени места

»  с. Карагеоргиево
»  с. Мъглен
»  с. Тополица
»  с. Караново
»  с. Пещерско
»  с. Черноград
»  с. Чукарка
»  с. Поляново
»  с. Пирне
»  с. Малка поляна
»  с. Съдиево
»  с. Черна могила
»  с. Зетьово
»  с. Лясково
»  с. Раклиново
»  с. Дрянковец
 

Кметство село Карагеоргиево

Кмет
Метин Латифов
тел.: 05534 / 22-10,  0897 318174 

Кметство село Мъглен

Кмет
Межди Ахмед
тел.: 05536 / 22-21, 0889 689140

Кметство село Тополица

Кмет
Юри Миляков 
тел.: 05532 / 22-12, 0887 300507

Кметство село Караново

Кмет
Николай Ненков

тел.: 05538 / 22-10, 0887 133318

Кметство село Пещерско

Кмет
Мехмед Мустафа
тел.: 05530 / 22-10, 0897 992341

Кметство село Черноград

Кмет
Юмер Иляз
тел.: 05539 / 22-10, 0893 636068

Кметство село Чукарка

Кмет
Севим Мустафа

тел.: 05533 / 22-81, 0876 610486

Кметство село Поляново

Кмет
Ферад Тахирюмер

тел.: 05534 / 23-73, 0897 992332

Кметство село Пирне

Кмет
Манчо Железов
тел.: 05533 / 22-10, 0897 992337

Кметство село Малка поляна

Кмет
Адем Аптула
тел.: 05538 / 22-32, 0897 992340

Кметство село Съдиево

Кмет
Щерион Щерионов

тел.: 05537 / 22-14, 0897 992339

Кметство село Черна могила

Кмет
Юсеин Юсеин
тел.: 05536 / 23-22, 0897 992331

Кметство село Зетьово

Кмет
Халил Осман
тел.: 0558 / 2-35-29, 0879 425149

Кметство село Лясково

Кмет
Енчо Бакалов
тел.: 05535 / 22-88, 0897 992338

Кметство село Раклиново

Кмет
Байрям Муталиб
тел.: 0876 890555

Кметство село Дрянковец

Кмет
Мухарем Ахмед
тел.:05536 / 22-74, 0897 357936