Нека стартираме заедно кампанията "Купи и дари!" във всеки магазин!

Нека стартираме заедно кампанията "Купи и дари!" във всеки магазин!

 

Скъпи граждани на Община Айтос,

Днес, всички ние, като общност, трябва да преминем през трудните дни на социална изолация, на икономическа и здравна криза. COVID-19 остави много граждани на общината без работа и доходи, а хората в неравностойно положение - без основни хранителни продукти. Сега е моментът да покажем, че сме общност, която подкрепя всеки, нуждаещ се от помощ!

Призовавам Ви да бъдем единни и силни точно сега, когато наши съграждани, съседи, приятели, близки се нуждаят от подкрепа и внимание.

Обръщам първо към Вас, собственици на тръговски вериги и магазини на територията на община Айтос. Апелът ми е да се включите в благотворителна кампания за подпомагане на уязвимите групи и нуждаещите се от храна и дезинфектанти наши съграждани.

Нека стартираме кампанията "Купи и дари" във всеки магазин!

Нека хората, когато пазаруват да могат да дарят закупени от магазините трайни и пакирани хранителни стоки и дезинфектанти в специална количка с логото на кампанията!

Нека така събраните продукти, чрез нашите доброволци, да стигнат до всеки нуждаещ се гражданин, до всяко дете и семейство, които изпитва нужда от подкрепа в този труден момент.

Обръщам се и към всички граждани на общината, с молба да съдействат с имена и адреси, и да ни информират за хората, които имат необходимост от помощ.

Доказали сме, че когато сме заедно сме силни!

Важно е, със съпричастност и солидарност да преминем през тежките дни! 

Можем да се обединим и да помогнем!

За тези, които се нуждаят от помощ е горещият телефон 0895 762 150

Снимки