Нощен широкообхватен контрол на МПС готви РУП за празничните дни

27 февруари 2015 година

от 22.00 ч до 24.00 часа - Зумпалов площад

от 00.00 часа до 02.00 часа - кръстовището на ул. "Цар Освободител" и ул. "Димчо Карагьозов"

28 февруари 2015 година

от 22.00 ч. до 24.00 часа - кръстовището пред джамията - пл. "Пазарен"

от 00.00 часа до 02.00 часа - кръстовището на ул. "Иларион Макариополски" и ул. "Кирил и Методий"

1 март 2015 година

от 22.00 ч. до 24.00 часа - кръстовището на ул. "Паскал Янакиев" и ул. "Любен Каравелов"

от 00.00 ч. до 02.00 часа - кръстовището на ул. "Димитър Зехирев" и ул. Александър Стамболийски"

2 март 2015 година

от 22.00 ч. до 24.00 часа - кръстовището на "Гурко" и "Шейново"

от 00.00 ч. до 02.00 часа - Бензиностанция "Роад стар"

3 март 2015 година

от 22.00 ч. до 24.00 часа - Зумпалов площад

от 00.00 ч. до 02.00 часа - кръстовището на ул. "Цар Освободител" и "Димчо Карагьозов"

Снимки