НОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ!

ОБЩИНА АЙТОС

Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

На 18.05, 19.05 и 20.05.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ Единство - Айтос ще извърши третиране на 500дка десертни лозя в м. „Чеменлията“, землище гр. Айтос, с препаратите Бордомикс, Мистик и Скор.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимки