Нова заповед на Министъра на здравеопазваенто

Вижте новите разпоредби в заповед №РД-01-288 от 01.06.2020 г.

Заповедта в прикачения файл!

Снимки