НОВА ЗАПОВЕД НА МЗ

Министерството на здравеопазването публикува нова заповед за правилата за носене на предпазни маски срещу коронавируса в цялата страна.

От четвъртък, 11 август, маска за лице ще трябва да бъде носена само когато гражданите се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Маски ще се изискват и при използването на градския транспорт и престоя на съответните спирки/станции, които се намират на закрито. Изключение от изискването за носене на защитна маска се допуска за деца до 6-годишна възраст.

С новата заповед се цели уеднаквяване на противоепидемичните мерки в страната, с оглед етапа на разпространение на COVID-19 към момента. Тя ще бъде в сила до 18 август включително.

В заповедта се казва още още, че работодателите и органите по назначаване трябва да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. редовно проветряване и дезинфекция; недопускане на лица с прояви на остри респираторни болести до работните помещения и инструктаж за правилна хигиена. При възможност работата може да бъде организирана и в дистанционна форма или при работно време с променливи граници.

В детските ясли и детските градини трябва да се провежда засилен сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични симптоми на COVID-19 и други заразни болести. Ежедневен филтър е задължителен и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни с цел недопускането на потребители и персонал със симптоми на COVID-19.

Заповедта на МЗ от 09.08. 2022 г. вижте в прикачения файл

Снимки