Ново съобщение за пчеларите -19.05.2020 г.

ОБЩИНА АЙТОС

Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извърши третиране с наземна техника на 21.05, 22.05 и 23.05.2020г. от 6:00  до 10:00 ч. ЗКПУ „Единство”-Айтос ще извърши третиране на череши: 200 дка в м.„Лясковско шосе” и 650 дка в м. „Мангалята” землище гр.Айтос с препарат Протеус и листна тор.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимки