НП "Иновации в действие" - нови приятелства, нови хоризонти и възможности за партньорство

В ОУ "Светлина" с. Тополица онагледяват учебното съдържание с виртуална и добавена реалност

Приключиха обменните визити между иновативните училища ОУ "Светлина" с.Тополица, димитровградското училище „Пенчо Славейков“ и неиновативните училища ОУ "Иван Вазов" с. Русокастро и ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – с. Глухар.

Визитите са реализирани по проекта „Иновации в действие“. По време на първата визита в ОУ "Светлина" гостите разгледаха изцяло обновената образователна среда и тестваха стереоскопичния дисплей Z space, чрез който учителите в ОУ "Светлина" онагледяват с виртуална и добавена реалност учебното съдържание. Работата с 3D моделите на Z spaсe впечатли гостуващите учители и ученици. Гостите имаха възможност да се запознаят и с добри училищни практики, свързани с проектно базираното обучение. Наблюдаваха работата на екипи, сформирани за реализиране на конкретни проекти.

Голям интерес предизвика и СТЕМ зоната на училището, изградена по Национална програма "СТЕМ" на МОН. Учители и ученици се потопиха в мисиите, които възпитаниците на училището от начален етап изпълняват по програмата "Дизайн шампиони".

По време на втората визита в Димитровград училищната общност запознаха гостите с прилаганите иновации в училището – „Проектно-базирано обучение“ в І – ІV клас, при което децата показват наученото като „пътешестват“ по избраната тема по различни предмети и иновацията в V – VІІ клас „Изкуствен интелект – работа с LEGO Mindstorms“ Чрез него децата сами могат да създават собствен робот и да го програмират.

Опит и идеи от училището домакин бяха предложени в разгледаните по време на гостуването презентации на тема: „Разбиране по дизайн. Екологична пътека“; „Най-големия урок. Да опазим Земята“; „Големият въпрос. Защо е важно за хората, че Земята се върти около оста си и около Слънцето?“; „Изкуствен интелект. Лего-роботиката – възможност за иновации в училище“; „ПБО 4 клас. Осинови кътче от брега на реката“; „Учене, чрез преживяване. Ние сме креативни“.

По време на дискусиите в рамките на двете визити, представителите на иновативните училища откриха общи интереси и пресечни точки. Срещите обогатиха с идеи всички участници.

Предстои създаването на филм, който да популяризира мобилността сред общностите на четирите училища.

Снимки