НЯКОЛКО СЪВЕТА ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ

ОБЩИНА АЙТОС

Общинска администрация

В разгара на зимния отоплителен сезон, няколко съвета към гражданите на общината, които ще помогнат във въздуха да се отделят по-малко фини прахови частици, вредни за човешкото здраве.

На територията на Община Айтос голям брой домакинства се отопляват на дърва.  Добре е да знаете, че горенето на сухи, а не на току-що отсечени дърва, ще намали с над 40% отделяните емисии на фини прахови частици.

Друга важна полза от горенето на сухи дърва е, че те са по-калорични, тоест с по-малко дървен материал ще се постигне желаният комфорт на отопление, ако, разбира се, комините са добре почистени от сажди.

Ако се отоплявате с въглища, също можете да предприемете определени стъпки, с което да допринесете за по-чист въздух. Можете да купувате въглища с по-високо енергийно съдържание, защото те съдържат по-малко сяра и пепел, и съответно при изгарянето им се емитират по-малко вредни вещества. А и такива въглища са с по-високо енергийно съдържание, и за сезона ще Ви е нужно по-малко количество. Затова, при покупка на въглища е добре да поискате от продавача сертификат за калоричността им.

Ако всички се съобразяваме с тези съвети, това ще помогне във въздуха да се отделят по-малко фини прахови частици, вредни за човешкото здраве.